SmartPlan

Bærekraftig sammfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser

Bilde fra Fjellstua uten grafikk.png
SmartPlan er et fireårig FOU-prosjekt (2020-2023) finansiert av Norges Forskningsråd med mål om å utvikle et datadrevet beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling i samskapende planprosesser. Prosjektet ledes av Ålesund kommune og er et samarbeid med Høgskulen i Volda, NTNU, Møre og Romsdal fylkeskommune og Offshore Simulator Centre/Augment City.